Adoleshentët e dhunuar janë më të prirur të mendojnë për vetëflijim

Adoleshentët që janë viktima të neglizhencës, ngacmimit, krimit, dhunës familjare dhe shfrytëzimit seksual kanë më shumë gjasa të dëmtojnë vetveten dhe të kenë mendime vetëvrasëse, zbulon një studim nga Kolegji King’s në Londër. Raporti thotë se çështja është komplekse, me dobësi të shfaqura më herët, si vetëbesimi i ulët ose mungesa e mbështetjes në shtëpi, të cilat luajnë gjithashtu një rol në vetëvrasjen e të rinjve.

Studiuesit thonë se skemat për të ndaluar adoleshentët që të bëhen viktima mund të ulin rreziqet. Vetëvrasja dhe lëndimi i vetes janë shkaqet kryesore të vdekjes në mesin e të rinjve në mbarë botën. Shifrat e OBSH-së, të botuara vitin e kaluar treguan se vetëvrasja dhe vdekja aksidentale nga vetëkënaqësia çuan në rreth 67,000 vdekje. Ato ishin shkaku më i zakonshëm i vdekshmërisë tek adoleshentët në vitin 2015, pas aksidenteve në rrugë.

Studiuesit shqyrtuan materialin e mbledhur nga një studim afatgjatë i 2,232 binjakëve të lindur në Angli dhe Uells në vitet 1994-95. Ata panë një gamë të gjerë të viktimizimit të adoleshentëve, keqtrajtimit, neglizhimit, viktimizimit seksual, dhunës familjare, dhunës së shokëve / vëllezërve, viktimave kibernetike dhe krimit, përmes intervistave që morën nga pjesëmarrësit kur ata mbushën 18 vjeç.

Studimi zbuloi se më shumë se një e treta e adoleshentëve kishin përjetuar të paktën një lloj viktimizimi të rëndë ndërmjet moshës 12 dhe 18 vjeç dhe 7% kishin përjetuar tre ose më shumë lloje të rënda të viktimizimit. Pothuajse një e pesta (18.9%) kishte pasur një formë të mendimeve dhe sjelljeve për të dëmtuar veten.

Share With:162 Views