Archive

Paslëkundjet e tërmetit të madh, mëngjesin

Gjëndra tiroide është përgjegjëse për prodhimin