Si të sillemi me fëmijët e vegjël kur ata na gënjejnë?

Ndërsa, për një moment jeni të kënaqur me justifikimin që fëmija ju jep, se vazo ra vetë nga muri, shanset që ju si prind të shqetësoheni janë shumë të mëdha, sidomos pasi kuptoni se gënjeshtra dhe dëshira për të dalë nga situata po kthehet në praktikë për fëmijën tuaj!

Këtu është lajmi i mirë: nga pikëpamja zhvillimore, shtirja e fëmijëve të vegjël rrallëherë është arsye për t’u shqetësuar. Nëse ka ndonjë gjë në këtë situatë, është fakti se dukshëm rezulton se fëmija ka të zhvilluar vetdijen njësoj si njerëzit e rritur, bashkë me ndjenjat dhe besimin se prindërit këtë herë do e kuptojnë se ishte thjesht një gënjeshtër e bardhë sa për të dalë nga situata. Tani kjo sigurisht nuk është çështje shqetësimi. Ndërsa gënjeshtra në vetvete nuk është e pranueshme, është një shenjë e llojit që aftësitë njohëse të fëmijës janë në zhvillim të shpejtë.

Natyrisht, nëse fëmija rritet dhe vazhdon të thotë gënjeshtra të besueshme, si dhe të ruajë gënjeshtrën me kalimin e kohës, mund të kërkojë ndërmarrjen e ndonjë veprimi nga ana juaj.

Share With:148 Views