Archive

Cirkumcizioni (syneti) është procedura kirurgjike për heqjen e lafshës së penisit. Sot, dëshmitë shkencore përfundimisht na tregojnë përparësitë e synetisë së fëmijëve. Sa është i shpeshtë cirkumcizioni? Rreth një i

Translate »