“Hë se kështu janë djemtë…” “Jo, nuk janë kështu!” Mos i injoro këto sjellje negative tek djali yt!

Hë se kështu janë djemtë…”

Jo, nuk janë kështu!

Ndërsa sjelljet tek djemtë ndryshojnë në varësi të fëmijës, disa modele atipike të sjelljes ndikojnë negativisht në zhvillimin e tyre social-emocional, gjuhësor dhe komunikues, kognitiv e fizik.

Kur këto sjellje nuk adresohen, djemtë mund të vazhdojnë me veprime që prishin marrëdhëniet ose mjedisin e tyre. Kjo potencialisht mundëson sjellje negative si në afat të shkurtër ashtu edhe në atë afatgjatë dhe mund të shkaktojë disa pasoja, duke përfshirë vazhdimin e stereotipeve të dëmshme gjinore, dekurajimin e llogaridhënies dhe pengimin e zhvillimit personal.

Kur sjelljet jopërshtatëse të një djali thjesht justifikohen, ai mund të mos mësojë pasojat e veprimeve të tyre. Kjo mungesë pasojash mund të pengojë aftësinë e tyre për të marrë përgjegjësinë për zgjedhjet e tyre ndërsa rriten.

Injorimi i sjelljeve të djalit

Disa prindër justifikojnë sjelljet atipike tek djemtë e tyre, shpesh duke iu referuar atyre sjelljeve si “djemtë janë djem” për qëllime të ndryshme. Ajo që konsiderohet sjellje “normale” për djemtë nga prindërit ndryshon në varësi të personaliteteve individuale, pritshmërive kulturore dhe shoqërore, besimeve personale dhe faktorëve historikë.

Megjithatë, këtu janë arsyet më të zakonshme se pse prindërit e barazojnë “sjelljen e djalit” si “normale”:

Frika nga diagnoza: Disa prindër mund të shqetësohen se një diagnozë e shëndetit mendor do të etiketojë fëmijën e tyre ose do të ndikojë negativisht në të ardhmen e tyre.
Keqkuptimi: Prindërit mund t’i atribuojnë simptomat e shëndetit mendor të fëmijës së tyre fazave të adoleshencës, humorit ose sjelljes tipike adoleshente.
Stigma: Ekziston ende një stigmë e rëndësishme rreth çështjeve të shëndetit mendor në shumë shoqëri.
Socializimi: Që në moshë të re, fëmijët socializohen për t’iu përshtatur normave shoqërore.
Stereotipet gjinore: Shoqëria shpesh mban stereotipe të ngurtë gjinore që presin që djemtë të jenë të ashpër, të pavarur dhe pa emocione.
Keqkuptime rreth maskulinitetit: Disa njerëz gabimisht e lidhin maskulinitetin tradicional me shtypjen e emocioneve ose sjelljeve të caktuara, duke çuar në mospranimin e veprimeve të djemve që nuk i përshtaten këtij përkufizimi të ngushtë të asaj që do të thotë të jesh “burrë i vërtetë”.

Edhe djemtë kanë nevojë për ndihmë

Djemtë kanë nevojë për ndihmë dhe mbështetje, ashtu si individët e çdo gjinie. Është thelbësore të pranohet se djemtë mund të përballen me sfida dhe vështirësi të ndryshme gjatë gjithë jetës së tyre, duke përfshirë çështjet që lidhen me shëndetin mendor, edukimin, marrëdhëniet dhe zhvillimin personal.

Injorimi i sjelljeve negative tek djemtë shkakton disa probleme: Sjelljet përshkallëzohen, kjo ndikon negativisht në marrëdhëniet e tyre shoqërore dhe mund të shkaktojë probleme akademike. Në vend që të anashkaloni sjelljet atipike tek djemtë, bëni këtë:

Identifikoni dhe trajtoni sjelljen problematike herët dhe në mënyrë konstruktive.

Jini të sinqertë për sjelljet e fëmijës suaj.

Krijoni pritshmëri dhe kufij të qartë dhe përdorni strategji disiplinore pozitive.

Kërkoni ndihmë.

Krijoni një mjedis që i inkurajon ata të komunikojnë mendimet dhe ndjenjat e tyre.

Vëzhgoni sjelljet dhe vini re kur dhe ku ndodhin. Mblidhni informacione për t’ju ndihmuar të kuptoni më mirë kontekstin dhe shkaktarët.

Share With:
Translate »
66 Views