Matura Shtetërore 2019, lexoni këtu rezultatet e provimit të letërsisë dhe gjuhës shqipe

Qendra e Shërbimeve Arsimore (QSHA) ka publikuar rezultatet e provimit të gjuhës shqipe dhe letërsisë për “Maturën Shtetërore 2019”.

Në provimin e zhvilluar me 12 Qershor kanë marrë pjesë 36,412 maturantë. Nga rezultatet e publikuara rezulton se kalueshmëria është 94.8%.

Rezultatet e provimeve të Maturës Shtetërore (MSH) për lëndët e tjera do të publikohen sipas afateve të parashikuara në “Rregulloren e MSH 2019”.

Linku i rezultateve:

http://www.qsha.gov.al/infos/matura_2019/rezultate/rezultate_d1_msh2019.pdf

Share With:439 Views