Prindër kanë nisur regjistrimet e fëmijëve në çerdhe, ja çfarë dokumentash duhen

Duke nisur nga kjo e hënë nisin aplikimet për regjistrimin e fëmijëve në çerdhe.

Prindërit kanë katër ditë kohë për të kryer aplikimin, afati i fundit për dorëzimin e dokumentacionit është data 14 qershor.

Çdo vit për çerdhet e kryeqytetit aplikimet kanë qënë më të larta se sa kapacitetet pritëse që shkojnë 3 mijë fëmijë për një ditë.

Në këtë mënyrë Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve ka përcaktuar kategoritë që do të kenë prioritet në regjistrim si fëmijët me statusin e jetimit, me aftësi ndryshe, fëmijë të familjeve ku kujdestari ligjor ka statusin e jetimit apo fëmijë të familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike.

Sa i përket dokumentacionit nevojitet certifikate personale e fëmijës, certifikatë familjare, vërtetim pune nga prindërit si dhe vërtetim banimi.

Ndërkohë për fëmijët me aftësi ndryshe duhet gjithashtu edhe një raport mjeko-ligjor.

Dokumentacioni përkatës duhet të dorëzohet në çerdhen pranë vendbanimit nga ora 9 deri në orën 14.

Share With:283 Views