Archive

Dy vitet e para të jetës janë kritike për rritjen dhe zhvillimin - çdo pengesë është kryesisht e pakthyeshme. Ushqimi i varfër ose me kimikate është një shkaktarët kryesorë

Kur një femër pret të bëhet nënë, jo me një, por me dy fëmijë, gjëja e parë që e pyet mjeku është nëse ka historik binjakësh në familje. Sipas

Translate »