Zbuloni shtetin ku baballarët mund të marrin dy muaj leje për rritjen e fëmijëve nën 8 vjeç

Parlamenti i Bullgarisë miratoi më 28 korrik ndryshimet në Kodin e Punës, iku parashikon që baballarët biologjikë apo edhe birësues do të kenë të drejtën e lejes atërore prej dy muajsh për rritjen e një fëmije nën moshën tetë vjeç, me pagesë.

Pushimi mund të merret një herë ose pjesërisht me kusht që babai të mos ketë përdorur leje për rritjen nën 2 vjeç.

Leja e atësisë nuk mund t’i transferohet prindit tjetër. Pushimi do të llogaritet në kohëzgjatjen e shërbimit kontribues të një personi. Ai vlen për individët që kanë sigurime shoqërore dhe kompensimi do të përcaktohet çdo vit.

Ndryshimet kanë të bëjnë gjithashtu me shkëmbimin e dy direktivave të BE-së në lidhje me kushtet transparente dhe të parashikueshme të punës dhe ekuilibrin punë-jetë.

Share With:
Translate »
22 Views