Tipet e mësuesve, pikëpamjet e ndryshme lidhur me qëndrimin ndaj nxënësve

Disa nga njerëzit më të rëndësishëm në shkollë janë natyrisht mësuesit, ata janë njerëz të cilët transmetojnë mësimin e tyre për nxënësit duke iu zgjeruar atyre mendjen dhe njohuritë. Mësuesit shërbejnë si një forcë udhëzuese në jetën e nxënësve, ata ndihmojnë për një formim të mirë mendor dhe ndikojnë thellësisht në jetën e nxënësve.

Nardjana Dalanaj, psikologe klinike

Nardjana Dalanaj, psikologe klinike

Tipet e mësuesve

Në udhëtimin tonë arsimor  ndeshemi me lloje të ndryshme të mësuesve disa janë miqësorë, disa janë te rreptë, dhe disa janë ato që adhurojnë. Nxënësit gjithashtu disa  i pëlqejnë por edhe disa nuk arrijnë t’i bëjnë përshtypje pozitive. Nxënësit fillojnë ti duan mësuesit sipas preferencave të tyre individuale, ata madje i klasifikojnë mësuesit e tyre në kategori të ndryshme të tilla si:

Mësuesi Miqësorë: Sugjeron shumë, vepron si një mik për nxënësit e tij/saj. Një mësues mik ka dy kombinime ,drejtimin e një mësuesi dhe të kuptuarit e një miku. Të gjithë në një pikë të kohës aspirojnë për një mësues miqësorë sepse një mësues i  tillë vepron si mik dhe udhëzues.

Mësuesi i Rreptë: Është i vështirë për studentët. Ai/ajo gjithmonë insiston në respektimin e afateve, një mësues i tillë nuk i pëlqen ndonjë gabim ose pakujdesi nga ana e nxënësve, ata duhet të jenë tepër të kujdesshëm nën një mësues të tillë. Ai/ajo është si një pasues i disiplinës, gjithmonë duke mbajtur nxënësit në gishtat e tyre.

Mësuesi Qesharak: Është një zot-dërguar për nxënësit. Një mësues i tillë gjithmonë dëshiron për të parë nxënësit e tij/saj të buzëqeshur  dhe të bëjë mësim të këndshëm, ata nuk janë të ngathët si shumica e njerëzve që mendojnë se ata janë, përkundrazi ata janë të mprehtë dhe sjellin humorin në formë delikate.

Mësuesi Ideal: Është ai që nxënësi respekton nga zemra. Ai/ajo vepron si një udhëzues për nxënësit duke mos i shtyrë ato shumë. Një përsosmëri e tillë i motivon ata dhe rrit moralin e tyre. Mësuesi ideal përpiqet për të inkurajuar nxënësit dhe përmbahet para kritikave.

Një mësues me metodën e tij të mësimdhënies dhe për më tepër me qëndrimet e sjelljet siguron nxënësit e tij për të fituar një personalitet të shëndetshëm mendërisht dhe të kenë një pamje të qartë për botën, duke lënë gjurmë të paharrueshme në të.

Share With:
Translate »
1583 Views