“E humba fare, fillova të bërtisja”, ky është rrëfimi i sinqertë i nënës tek i cili do gjeni veten

Të jesh nënë nuk është e lehtë. Mëmësia kërkon përkushtim, përkujdesje, sakrifica, orë të tëra pa gjumë, por, sigurisht, është edhe ndjesia më e bukur në botë. Kjo është historia Dr. Jenny Liu, e cila është dermatologe. Ajo është martuar me një kirurg dhe kanë një vajzë 2-vjeçare. Një nga vështirësitë më të mëdha për të ishte vonimi i bërjes së fëmijëve deri në përfundimin e trajnimit mjekësor dhe tani si nënë, e gjen veten përballë një vështirësie tjetër: të vendosë ekuilibrin midis punës dhe mëmësisë.

View this post on Instagram

"This weekend has been the one of the most difficult for me as a mom. I don't remember the last time I cried so hard. Sophie has been super fussy lately. She's also in this stage where she likes to scratch, hit, and bite others. In my attempt to soothe her, she bonked her head so hard against my left cheek that my entire face stung and my left vision blacked out for few seconds. Bob was able to assess right away and luckily, I didn't have a ZMC fracture, only bruised bone and black eye. Then, as I was still recovering from the trauma, she cried out for me. As I cautiously picked her up, she bit me so hard on my shoulder. That's when I lost it, I started bawling. Although Bob was right there comforting me, I just felt so physically hurt and emotionally helpless. Frustrated because I couldn't direct my anger at anyone or thing. I can't be mad at Sophie; it's not her fault, she doesn't understand, and can’t express her feelings. I can't be angry at Bob. He was doing housework and these aren't things he could have easily prevented. Society portrays mother as superwomen: invincible and selfless but that's far from reality. I like to think I'm a pretty resilient and strong person, but I'm also human. After weeks of poor sleep, fussy toddler, and work stress, I was at the mercy of my emotions. I feel silly now for crying. But at that moment, I was vulnerable. I usual show my positive side because it takes a lot of courage to show weakness. But the emotions and feelings were so strong that I could not hold back from sharing. So this is me, unfiltered, raw, and real. I'm leaving it here for all the moms who've experienced this, or anyone who needs a friendly reminder that we are all the same." #findingstrength #honestmomconfessions | 📸: @derm.talk . . . . . #workingmomkind #parenthood_unveiled #momslife #mommymoments #parenting #mymotherhood #raisingtoddlers #thebump #lifeasmamas #mymotherhoodjourney #momlifebelike #realmomlife #mommyproblems #realmoms #motherhoodunplugged #honestmom #parentinglife #embraceyourmotherhood #honestlyparents #mamahood #selfcarematters

A post shared by Motherhood ♥️& Beyond 🌿 (@momsandproud) on

“Kjo fundjavë ka qenë një nga më të vështirat për mua si nënë. Nuk e mbaj mend herën e fundit që kam qarë aq shumë. Sophie kohët e fundit është super e bezdisshme. Ajo është gjithashtu fazën ku i pëlqen të gërvishtë, të godasë dhe të kafshojë të tjerët. Në përpjekje për ta qetësuar, ajo ngriti kokën aq fort kundër faqes sime të majtë, sa e gjithë fytyra më dogji dhe shikimi m’u errësua për disa sekonda.

Bob ishte në gjendje ta vlerësonte gjendjen menjëherë dhe për fat të mirë, unë nuk kam thyerje, vetëm kockë të mavijosur dhe sy të zi. Pastaj, teksa isha ende duke u shëruar nga trauma, ajo qau për mua. E kapa me kujdes dhe ajo më kafshoi shumë mbi supe.

Kjo është kur e humba fare, fillova të bërtisja. Edhe pse Bob po më ngushëllonte, unë thjesht u ndjeva e lënduar fizikisht dhe e pafuqishme emocionalisht. Isha e irrituar, sepse nuk mund ta drejtoja zemërimin tim ndaj ndokujt apo sendeve. Unë nuk mund të inatosem me Sophie; nuk është faji i saj, ajo nuk e kupton dhe nuk mund t’i shprehë ndjenjat. Nuk mund të zemërohem për Bobin. Ai po bënte punët e shtëpisë dhe këto nuk janë gjërat që mund t’i parandalonte lehtë.

Shoqëria e portretizon nënën si femra të pamposhtura: të pathyeshme dhe vetëmohuese, por kjo është larg nga realiteti. Më pëlqen të mendoj se jam një person mjaft elastik dhe i fortë, por jam edhe njerëzor. Pas shumë javëve me pak orë gjumë, vogëlushes bezdisëse dhe stresit në punë, isha në mëshirën e emocioneve të mia. Ndihem budallaqe tani që qava.

Por në atë moment, isha e lënduar. Unë zakonisht tregoj anën time pozitive, sepse duhet shumë guxim për të treguar dobësi. Por emocionet dhe ndjenjat ishin aq të forta sa nuk munda t’i përmbaja.

Pra, kjo jam unë, e pa filtruar, e papërpunuar dhe e vërtetë. Po e lë këtu për të gjitha nënat që e kanë provuar këtë, ose këdo që ka nevojë për një kujtesë miqësore që të gjithë jemi njësoj “.

Share With:402 Views