Matura Shtetërore 2019, udhëzimi i ri i MAS-it për ndryshimin e provimeve

Maturantët e vitit 2019 do të kenë vetëm një provim me alternativë e do të duhet të zgjedhin midis 11 alternativave e jo 8 sa ishin më parë. Ministria e Arsimit ka bërë një ndryshim në udhëzimin për provimet kombëtare të Maturës Shtetërore 2019, duke iu shtuar tetë lëndëve bazë edhe tri të reja, me njohuri të marra kryesisht në shkollat e mesme të muzikës. Nga moria e alternativave që shkonin deri mbi 20 lëndë, këtë vit ato do të duhet të zgjedhin nga një numër i reduktuar: Kimi, Fizikë, Biologji, Histori, Gjeografi, Qytetari e Psikologji, Filozofi e Sociologji, Ekonomi, Histori Arti, Histori Muzike e Histori Baleti. Sakaq, nuk do t’iu shmangen detyrimit të testimit të njohurive në lëndët e Gjuhës shqipe e Letërsisë, Matematikës dhe Gjuhës së huaj.

UDHËZIMI

Ende pa nisur sezoni i provimeve për maturantët e vitit që lamë pas, MAS publikoi udhëzimin e ri për maturën që vjen, për të shmangur çdo keqinterpretim të mundshëm. Që në muajin shkurt, Ministria përcaktoi numrin e provimeve, që ndryshe nga vitet e kaluara do të jenë vetëm katër dhe jo pesë, duke lehtësuar maturantët nga dhënia e një prej provimeve me zgjedhje. Ndërkaq, ato me detyrim do të jenë në fuqi. Testimi i njohurive në provimet e detyruara do të mbështetet vetëm në dijet e marra nga kurrikula bërthamë, ndërsa për lëndën që maturanti e përzgjedh vetë, MAS nuk mban përgjegjësi nëse e ka kryer apo i është ofruar ajo lëndë në shkollën e tij. “Provimet e detyruara mbështeten vetëm në kurrikulën bërthamë. Programet orientuese të provimeve të detyruara për të gjithë maturantët/kandidatët të jenë në përshtatje me programet ekzistuese të arsimit të mesëm të lartë. Maturanti/kandidati zgjedh një lëndë nga lista e lëndëve me zgjedhje, pavarësisht nëse e ka zhvilluar ose jo, apo i është ofruar ose jo ajo lëndë në shkolla”, nënvizohet në udhëzim. Maturantët e vjetër që kanë dhënë dy provime, në njërin prej të cilëve rezultojnë ngelës, nuk do të duhet ta rijapin këtë të fundit. Ndërsa për provimet me detyrim nuk ka diskutim ridhënia në rast se kandidati rezulton jokalues.

GJUHA E HUAJ

Në muajin mars, periudhë kur zakonisht plotësohet formulari A1/A1Z, maturantët do të duhet të caktojnë lëndën që do të japin provim, duke e zgjedhur nga lista e tabelës përbri shkrimit si dhe gjuhën e huaj: anglisht, italisht, gjermanisht dhe frëngjisht. Por këtë do të duhet ta bëjnë vetëm maturantët e rinj, jo ata të viteve të kaluara. “Gjuha e huaj, si provim i detyruar, përzgjidhet gjatë plotësimit të formularit A1/A1Z. Kandidatët e viteve të kaluara (të Maturave Shtetërore 2014, 2015, 2016, 2017 dhe 2018) që kanë rezultuar jokalues në provimin D3, duhet ta rijapin këtë provim. Kandidatët e tjerë (të maturave përpara vitit 2014) që aplikojnë me A1Z nuk do ta japin provimin e detyruar D3”, përcaktohet në udhëzimin nr.3, datë 14.02.2018 të Ministrisë.

LISTA E LËNDËVE ME ZGJEDHJE

• Kimi

• Fizikë

• Biologji

• Histori

• Gjeografi

• Qytetari dhe Psikologji

• Filozofi dhe Sociologji

• Ekonomi

• Histori baleti

• Histori muzike

• Histori arti.

Share With:
Translate »
838 Views