6 shenjat që tregojnë se fetusi nuk është duke u rritur sa duhet

Rritja e ngadaltë e fetusit njihet gjithashtu si kufizim i rritjes intrauterine, gjë që nënkupton rritjen e ngadaltë të një foshnje gjatë shtatzënisë. Në këtë gjendje, madhësia e foshnjës është më e vogël se madhësia mesatare në atë moshë shtatëzanie.

Shtatzënitë e shumëfishta: Në disa raste të shtatëzanive të shumëfishta, zhvillimi i ngadalshëm i fetusit është për shkak të joefikasitetit të placentës për të plotësuar kërkesat ushqyese të foshnjave të shumta.

Për më tepër, shanset e preklampsisë janë gjithashtu të larta në shtatzëni të shumëfishta. Rritja intrauterine ndodh në 25-30% të shtatzënive.

Niveli më i ulët i lëngjeve amniotike: Është e nevojshme që të ketë lëng amniotik të mjaftueshëm në qesen për zhvillimin normal të fetusit. Megjithatë, niveli i ulët i lëngjeve mund të çojë në kufizimin e rritjes së fetusit. Faktorë të ndryshëm, duke përfshirë shëndetin e nënës, medikamente të caktuara dhe një këputje të lehtë të qafës amniotike shkaktojnë që nivelet e lëngjeve të zbrazen.

Pamjaftueshmëria e placentës: Në këtë gjendje, placenta nuk funksionon siç duhet. Kjo çon në furnizimin e pamjaftueshëm të oksigjenit dhe ushqyesve të foshnjës nga nëna e saj, duke rezultuar në rritje të ngadaltë.

Anomalitë e kordonit të kërthizës: Kordoni lidh fetusin me placentën. Ajo përmban një venë kërthizore dhe dy arteriet e kërthizës, të cilat bartin gjak midis fetusit dhe placentës. Megjithatë, në qoftë se ka vetëm një arterie në kordonin e kërthizës, atëherë kjo anomali çon në kufizimin e rritjes së fetusit.

Share With:
Translate »
864 Views