Si të dalloni një fëmijë të talentuar?

Ky term i referohet fëmijëve të talentuar, të cilët kanë aftësi ose cilësi të veçanta të cilat mund të duken edhe të mbinatyrshme.

Në vijim ju sjellim 10 karakteristika të fëmijëve indigo:

• Ata e dinë qëllimin e ekzistencës dhe e kanë vetëbesimin, i cili u mungon shumicës së njerëzve.

• E kanë një vullnet të fortë dhe një mënyrë unike për t’i kryer edhe gjërat më të thjeshta. Rregullat të cilat të tjerët i ndjekin për ata duken triviale (të parëndësishme).

• E injorojnë atë që pritet prej tyre dhe përqendrohen në atë që është e rëndësishme për ta. Kjo mund të shkaktojë mosmarrëveshje me prindërit dhe mësuesit.

• E refuzojnë çdo gjë që u imponohet, dhe kjo mund të jetë një sfidë e vërtetë për prindërit. Metodat standarde të edukatës, në këtë rast, nuk janë efektive.

• Fëmijët indigo mund të jenë tepër emfatikë ndaj të tjerëve dhe ta kenë zgjuarsinë e njerëzve dyfish apo trefish më të moshuar.

• Për shkak të natyrës së tyre të pazakontë, familja dhe miqtë e tyre i përjetojnë si asocialë (jo të shoqërueshëm). Përjashtim është nëse takohen me fëmijët e tjerë indigo, të cilët i kuptojnë plotësisht.

• E kanë një aftësi të mahnitshme intuitive. Shpesh i dinë/parandiejnë gjërat, të cilat të tjerët nuk mund t’i kuptojnë.

• Janë të zgjuar dhe kanë ide të pabesueshme. Mund të ofrojnë zgjidhje të thjeshta për probleme komplekse.

• Inteligjenca e tyre e lartë, e kombinuar me një mënyrë kreative të të menduarit, mund të shkaktojë vështirësi në shkollë.

• Truri i tyre mund t’i procesojë shumë më shpejt informacionet. Kjo energji e rritur, nëse nuk balancohet, mund të shkaktojë anksiozë, depresion, mungesë të përqendrimit dhe hiperaktivitet

Share With:
Translate »
734 Views